Vi förbättrar projekthantering
och hjälper er till projektframgång

icon-chess
Utveckla er projektmognad

Målet med hela vår verksamhet är att våra kunder ska lyckas med sina projekt. För att förbättra er projekthantering och därmed öka er projektmognad hjälper vi er på flera nivåer – från portföljnivå hela vägen ner till enskilda projektaktiviteter.

icon-board-2
Effektiv kompetensutveckling

Vi erbjuder kurser inom projektledning och projektmetodiker. Vi utbildar och coachar våra kunder och hjälper dem att bli mer effektiva. Våra kurser riktar sig till alla som arbetar med projekt – projektledare, beställare, sponsorer, projektmedlemmar och övriga stakeholders.

icon-man-2
Ledning av projekt

På Arkatay ser vi projektledning som en unik kompetens, en egen profession, som kräver såväl teoretisk kunskap som praktisk erfarenhet. En duktig projektledare behöver vara en god ledare, coach och mentor, och samtidigt ha både djup och bred kompetens inom processer, metodiker och verktyg.

Kursanmälan

 • *
 • Avbryt

Våra kurser

Aktuella kurser
mån - fre 09 - 13Okt 2017

PRINCE2® Practitioner – 2017 edition Malmo

Arkatay erbjuder en kurs inom världens största projektmetodik PRINCE2. I kursen certifierar ni er i både PRINCE2 Foundation och PRINCE2 Practitioner.

5 dagar
26 000 KR / deltagare
(exklusive moms)
Kontakta

PRINCE2 är en skalbar metodik, och kan anpassas för små som stora projekt. Det är ett tydligt definierat ramverk med roller, ansvar, principer och processer som är lätta att ta till sig. PRINCE2 är öppet, flexibelt och växer snabbt. I vissa länder som England och Danmark är det nästan obligatoriskt som projektledare, på grund av krav från offentlig sektor.

 

KURSMÅL

Primära mål med kursen är:

 • Att bli certifierad PRINCE2 Foundation
 • Att bli certifierad PRINCE2 Practitioner

 

Sekundära mål med kursen är:

 • Att lära sig PRINCE2
 • Att lära av andra kursdeltagare
 • Att kunna applicera PRINCE2

 

INNEHÅLL

Bland annat följande innehåll kommer att ingå i kursen: 

 • Översikt
 • Principer
 • Teman
 • Processer
 • Förberedelser för certifiering
 • Testprov
 • PRINCE2 Foundation-certifiering
 • PRINCE2 Practitioner-certifiering

 

Innan kursen behöver förberedelsematerial läsas igenom, vilket kräver cirka 10-20 h. Under kursen är det kvällsarbete på 2-4 h/kursdag. Certifieringarna görs på plats och ingår i kurspriset. PRINCE2 Foundation är ett multiple choice-test med 75 frågor på 60 min och där det krävs 50% rätt för att klara det. PRINCE2 Practitioner tar 2,5 h och har 8 uppgifter med 10 frågor på varje, där det krävs 55% rätt för att bli godkänd. På denna certifiering får man ha boken med sig. För att skriva PRINCE2 Practitioner måste man vara godkänd på PRINCE2 Foundation.

 

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of Axelos Limited. All rights reserved. The Accredited Training Organization logo  is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of Axelos Limited. All rights reserved.


Kursen är mycket intensiv. För att vara redo inför examineringarna behövs ca 10 - 20 timmars förberedelser inför kurstillfället, samt under kursen självstudier på cirka 2 - 4 timmar per kväll.

tis - tor 21 - 23Nov 2017

Project Management in Practice Malmo

Arkatay erbjuder en praktiskt orienterad utbildning som vänder sig till personer som vill utvecklas inom projektledning, men som har ingen eller begränsad kompetens inom området.

3 dagar
15 000 kr / deltagare
(exklusive moms)
Kontakta

 

Utbildningen vänder sig till personer som vill utvecklas inom projektledning, men som har ingen eller begränsad kompetens inom området. 

 

Förkunskapskrav:

 1. Minst tre års högskoleutbildning; eller
 2. Minst fem års arbetslivserfarenhet

 

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren:

 • kunna leda enkla projekt i deltagarens organisation,
 • förstå grunderna i och kunna applicera projektmetodiken Prince2, och kunna använda metodikens mallar och verktyg,
 • vara allmänbildad kring vilka olika kompetensområden och rekommenderade best practicies som finns inom projektledning och ha en förståelse för personliga utvecklingsområden,
 • vara bekant med en global nomenklatur för projektledning enligt PMBOK® Guide och ISO21500,
 • blivit introducerad för valbara kommande certifieringar såsom PRINCE2 Foundation, PMI® Certified Associate in Project Management (CAPM)® och PMI® Project Management Professional (PMP)®.

   

  .

 

Pedagogisk metod

Utbildningens teoretiska ramverk är uppbyggd från tre hörnpelare:

 1. PMBOK® Guide, en global standard och ett ramverk för projektledning framtagen av Project Management Institute
 2. ISO 21500, en vägledande standard för projektledning framtagen av International Standards Organisation
 3. PRINCE2, en av världens mest använda projektmodeller, framtagen av brittiska Office of Government Commerce. Den definierar hur man praktiskt leder och genomför projekt.

 

Utbildningen är scenariobaserad. Inför kurstillfället kommer deltagarna att få ett verklighetsbaserat case, beskrivet på ca 3-5 sidor. Flertalet övningar under utbildningen kommer att utgå från detta scenario.

 

Utbildningen varvar omväxlande utbildningsmetod enligt teorierna för accelererade inlärningstekniker. Kursmomenten inkluderar:

 • Klassrumsföreläsning med visuella hjälpmedel
 • Pedagogiska övningar där kursdeltagarna får applicera teoretiska begrepp
 • Diskussionsövningar för att knyta teoretiska begrepp till kursdeltagarnas vardag
 • Individuella reflexionsövningar
 • Gemensam repetition med visuella övningar

 

Innehåll

Utbildningen spänner över tre dagar och delas upp i följande moduler:

 • Dag 1:
  • Introduction
  • Project Management Framework
  • Module 3: Stakeholder Management
  • Module 4: Scope Management
 • Dag 2:
  • Module 5: Time Management
  • Module 6: Cost Management
  • Module 7: Human Resource Management
  • Module 8: Quality, Communications, Procurement
 • Dag 3:
  • Module 9: Risk Management
  • Module 10: Integration Management – Executing, Monitoring, Controlling
  • Module 11: Prince2, Best Practices & Tools
  • Module 12: Recommendations and further studies

 

Självstudier

För att deltagarna ska nå utbildningsmålen krävs självstudier. Arkatay rekommenderar som ett minimum 10 timmar självstudier både före och efter kursen.


För att deltagarna ska nå utbildningsmålen krävs självstudier. Arkatay rekommenderar som ett minimum 10 timmar självstudier både före och efter kursen.

tis - tor 28 - 30Nov 2017

PMP® Exam Prep Malmo

Arkatay erbjuder en förberedande Exam Prep-kurs för att certifiera dig som Project Management Professional (PMP)®. Kursen ger dig god överblick av de olika kunskapsområdena och processerna och förbereder dig för testet som hålls av Project Management Institute (PMI)®. PMP® är den mest erkända internationella certifieringen av projektledare och kräver dokumenterad erfarenhet.

3 dagar
15 000 kr / deltagare
(exklusive moms)
Kontakta

 

Efter deltagande i kursen och utförda självstudier ska kursdeltagaren:

 • Bli godkänd på PMP®-examen och bli en certifierad Project Management Professional®
 • Lära sig projektledningsverktyg och -tekniker
 • Identifiera starka och svaga kunskapsområden inför fortsatt utveckling och studier i projektledning

 

För att kursen ska passa fler erbjuder Arkatay två olika utföranden – helfart eller intensivkurs: 

 

PMP® EXAM PREP COURSE EXPRESS (3 DAGAR)

En intensiv 3-dagars PMP®-kurs, 7 timmar per dag. Det här kursupplägget passar dig som gärna tar in mycket ny kunskap på en gång och som snabbt vill ta din certifiering.

 

PMP® EXAM PREP COURSE (5 DAGAR)

En PMP®-kurs under en hel vecka, 7 timmar per dag. Det här upplägget passar dig som vill ha gott om tid på dig att ta in och befästa all kunskap som krävs för att klara certifieringen. 


Certifieringen ingår inte i kurspriset. Det kostar f.n. €465 att ta examen som PMI<sup>®</sup> ansvarar för. Anmälan och registrering görs via www.pmi.org
“För mig har kursen inneburit att jag nu har lättare för att se helheten i vad som utgör min profession, jag har befäst mina sedan tidigare existerande kunskaper, och jag känner mig därmed överlag som en säkrare projektledare. Ett av huvudsyftena med kursen är att ge deltagarna förutsättningarna inför att ta en PMP<sup>®</sup>-certifiering. Nu efter att ha genomfört kursen känner jag mig självsäker på att klara PMI<sup>®</sup>s certifieringstester.”
Pär Danielsson
Product Director, Simulation & Training platform
BAE Systems, C-ITS AB

tis - tor 30 - 01Jan - Feb 2018

PMP® Exam Prep Malmo

Arkatay erbjuder en förberedande Exam Prep-kurs för att certifiera dig som Project Management Professional (PMP)®. Kursen ger dig god överblick av de olika kunskapsområdena och processerna och förbereder dig för testet som hålls av Project Management Institute (PMI)®. PMP® är den mest erkända internationella certifieringen av projektledare och kräver dokumenterad erfarenhet.

3 dagar
15 000 kr / deltagare
(exklusive moms)
Kontakta

 

Efter deltagande i kursen och utförda självstudier ska kursdeltagaren:

 • Bli godkänd på PMP®-examen och bli en certifierad Project Management Professional®
 • Lära sig projektledningsverktyg och -tekniker
 • Identifiera starka och svaga kunskapsområden inför fortsatt utveckling och studier i projektledning

 

För att kursen ska passa fler erbjuder Arkatay två olika utföranden – helfart eller intensivkurs: 

 

PMP® EXAM PREP COURSE EXPRESS (3 DAGAR)

En intensiv 3-dagars PMP®-kurs, 7 timmar per dag. Det här kursupplägget passar dig som gärna tar in mycket ny kunskap på en gång och som snabbt vill ta din certifiering.

 

PMP® EXAM PREP COURSE (5 DAGAR)

En PMP®-kurs under en hel vecka, 7 timmar per dag. Det här upplägget passar dig som vill ha gott om tid på dig att ta in och befästa all kunskap som krävs för att klara certifieringen. 


Certifieringen ingår inte i kurspriset. Det kostar f.n. €465 att ta examen som PMI<sup>®</sup> ansvarar för. Anmälan och registrering görs via www.pmi.org
“För mig har kursen inneburit att jag nu har lättare för att se helheten i vad som utgör min profession, jag har befäst mina sedan tidigare existerande kunskaper, och jag känner mig därmed överlag som en säkrare projektledare. Ett av huvudsyftena med kursen är att ge deltagarna förutsättningarna inför att ta en PMP<sup>®</sup>-certifiering. Nu efter att ha genomfört kursen känner jag mig självsäker på att klara PMI<sup>®</sup>s certifieringstester.”
Pär Danielsson
Product Director, Simulation & Training platform
BAE Systems, C-ITS AB

tis - tor 06 - 08Feb 2018

Project Management in Practice Malmo

Arkatay erbjuder en praktiskt orienterad utbildning som vänder sig till personer som vill utvecklas inom projektledning, men som har ingen eller begränsad kompetens inom området.

3 dagar
15 000 kr / deltagare
(exklusive moms)
Kontakta

 

Utbildningen vänder sig till personer som vill utvecklas inom projektledning, men som har ingen eller begränsad kompetens inom området. 

 

Förkunskapskrav:

 1. Minst tre års högskoleutbildning; eller
 2. Minst fem års arbetslivserfarenhet

 

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren:

 • kunna leda enkla projekt i deltagarens organisation,
 • förstå grunderna i och kunna applicera projektmetodiken Prince2, och kunna använda metodikens mallar och verktyg,
 • vara allmänbildad kring vilka olika kompetensområden och rekommenderade best practicies som finns inom projektledning och ha en förståelse för personliga utvecklingsområden,
 • vara bekant med en global nomenklatur för projektledning enligt PMBOK® Guide och ISO21500,
 • blivit introducerad för valbara kommande certifieringar såsom PRINCE2 Foundation, PMI® Certified Associate in Project Management (CAPM)® och PMI® Project Management Professional (PMP)®.

   

  .

 

Pedagogisk metod

Utbildningens teoretiska ramverk är uppbyggd från tre hörnpelare:

 1. PMBOK® Guide, en global standard och ett ramverk för projektledning framtagen av Project Management Institute
 2. ISO 21500, en vägledande standard för projektledning framtagen av International Standards Organisation
 3. PRINCE2, en av världens mest använda projektmodeller, framtagen av brittiska Office of Government Commerce. Den definierar hur man praktiskt leder och genomför projekt.

 

Utbildningen är scenariobaserad. Inför kurstillfället kommer deltagarna att få ett verklighetsbaserat case, beskrivet på ca 3-5 sidor. Flertalet övningar under utbildningen kommer att utgå från detta scenario.

 

Utbildningen varvar omväxlande utbildningsmetod enligt teorierna för accelererade inlärningstekniker. Kursmomenten inkluderar:

 • Klassrumsföreläsning med visuella hjälpmedel
 • Pedagogiska övningar där kursdeltagarna får applicera teoretiska begrepp
 • Diskussionsövningar för att knyta teoretiska begrepp till kursdeltagarnas vardag
 • Individuella reflexionsövningar
 • Gemensam repetition med visuella övningar

 

Innehåll

Utbildningen spänner över tre dagar och delas upp i följande moduler:

 • Dag 1:
  • Introduction
  • Project Management Framework
  • Module 3: Stakeholder Management
  • Module 4: Scope Management
 • Dag 2:
  • Module 5: Time Management
  • Module 6: Cost Management
  • Module 7: Human Resource Management
  • Module 8: Quality, Communications, Procurement
 • Dag 3:
  • Module 9: Risk Management
  • Module 10: Integration Management – Executing, Monitoring, Controlling
  • Module 11: Prince2, Best Practices & Tools
  • Module 12: Recommendations and further studies

 

Självstudier

För att deltagarna ska nå utbildningsmålen krävs självstudier. Arkatay rekommenderar som ett minimum 10 timmar självstudier både före och efter kursen.


För att deltagarna ska nå utbildningsmålen krävs självstudier. Arkatay rekommenderar som ett minimum 10 timmar självstudier både före och efter kursen.

mån - fre 12 - 16Feb 2018

PRINCE2® Practitioner – 2017 edition Malmo

Arkatay erbjuder en kurs inom världens största projektmetodik PRINCE2. I kursen certifierar ni er i både PRINCE2 Foundation och PRINCE2 Practitioner.

5 dagar
26 000 KR / deltagare
(exklusive moms)
Kontakta

PRINCE2 är en skalbar metodik, och kan anpassas för små som stora projekt. Det är ett tydligt definierat ramverk med roller, ansvar, principer och processer som är lätta att ta till sig. PRINCE2 är öppet, flexibelt och växer snabbt. I vissa länder som England och Danmark är det nästan obligatoriskt som projektledare, på grund av krav från offentlig sektor.

 

KURSMÅL

Primära mål med kursen är:

 • Att bli certifierad PRINCE2 Foundation
 • Att bli certifierad PRINCE2 Practitioner

 

Sekundära mål med kursen är:

 • Att lära sig PRINCE2
 • Att lära av andra kursdeltagare
 • Att kunna applicera PRINCE2

 

INNEHÅLL

Bland annat följande innehåll kommer att ingå i kursen: 

 • Översikt
 • Principer
 • Teman
 • Processer
 • Förberedelser för certifiering
 • Testprov
 • PRINCE2 Foundation-certifiering
 • PRINCE2 Practitioner-certifiering

 

Innan kursen behöver förberedelsematerial läsas igenom, vilket kräver cirka 10-20 h. Under kursen är det kvällsarbete på 2-4 h/kursdag. Certifieringarna görs på plats och ingår i kurspriset. PRINCE2 Foundation är ett multiple choice-test med 75 frågor på 60 min och där det krävs 50% rätt för att klara det. PRINCE2 Practitioner tar 2,5 h och har 8 uppgifter med 10 frågor på varje, där det krävs 55% rätt för att bli godkänd. På denna certifiering får man ha boken med sig. För att skriva PRINCE2 Practitioner måste man vara godkänd på PRINCE2 Foundation.

 

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of Axelos Limited. All rights reserved. The Accredited Training Organization logo  is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of Axelos Limited. All rights reserved.


Kursen är mycket intensiv. För att vara redo inför examineringarna behövs ca 10 - 20 timmars förberedelser inför kurstillfället, samt under kursen självstudier på cirka 2 - 4 timmar per kväll.

tis - tor 10 - 12Apr 2018

PMP® Exam Prep Malmo

Arkatay erbjuder en förberedande Exam Prep-kurs för att certifiera dig som Project Management Professional (PMP)®. Kursen ger dig god överblick av de olika kunskapsområdena och processerna och förbereder dig för testet som hålls av Project Management Institute (PMI)®. PMP® är den mest erkända internationella certifieringen av projektledare och kräver dokumenterad erfarenhet.

3 dagar
15 000 kr / deltagare
(exklusive moms)
Kontakta

 

Efter deltagande i kursen och utförda självstudier ska kursdeltagaren:

 • Bli godkänd på PMP®-examen och bli en certifierad Project Management Professional®
 • Lära sig projektledningsverktyg och -tekniker
 • Identifiera starka och svaga kunskapsområden inför fortsatt utveckling och studier i projektledning

 

För att kursen ska passa fler erbjuder Arkatay två olika utföranden – helfart eller intensivkurs: 

 

PMP® EXAM PREP COURSE EXPRESS (3 DAGAR)

En intensiv 3-dagars PMP®-kurs, 7 timmar per dag. Det här kursupplägget passar dig som gärna tar in mycket ny kunskap på en gång och som snabbt vill ta din certifiering.

 

PMP® EXAM PREP COURSE (5 DAGAR)

En PMP®-kurs under en hel vecka, 7 timmar per dag. Det här upplägget passar dig som vill ha gott om tid på dig att ta in och befästa all kunskap som krävs för att klara certifieringen. 


Certifieringen ingår inte i kurspriset. Det kostar f.n. €465 att ta examen som PMI<sup>®</sup> ansvarar för. Anmälan och registrering görs via www.pmi.org
“För mig har kursen inneburit att jag nu har lättare för att se helheten i vad som utgör min profession, jag har befäst mina sedan tidigare existerande kunskaper, och jag känner mig därmed överlag som en säkrare projektledare. Ett av huvudsyftena med kursen är att ge deltagarna förutsättningarna inför att ta en PMP<sup>®</sup>-certifiering. Nu efter att ha genomfört kursen känner jag mig självsäker på att klara PMI<sup>®</sup>s certifieringstester.”
Pär Danielsson
Product Director, Simulation & Training platform
BAE Systems, C-ITS AB

tis - tor 17 - 19Apr 2018

Project Management in Practice Malmo

Arkatay erbjuder en praktiskt orienterad utbildning som vänder sig till personer som vill utvecklas inom projektledning, men som har ingen eller begränsad kompetens inom området.

3 dagar
15 000 kr / deltagare
(exklusive moms)
Kontakta

 

Utbildningen vänder sig till personer som vill utvecklas inom projektledning, men som har ingen eller begränsad kompetens inom området. 

 

Förkunskapskrav:

 1. Minst tre års högskoleutbildning; eller
 2. Minst fem års arbetslivserfarenhet

 

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren:

 • kunna leda enkla projekt i deltagarens organisation,
 • förstå grunderna i och kunna applicera projektmetodiken Prince2, och kunna använda metodikens mallar och verktyg,
 • vara allmänbildad kring vilka olika kompetensområden och rekommenderade best practicies som finns inom projektledning och ha en förståelse för personliga utvecklingsområden,
 • vara bekant med en global nomenklatur för projektledning enligt PMBOK® Guide och ISO21500,
 • blivit introducerad för valbara kommande certifieringar såsom PRINCE2 Foundation, PMI® Certified Associate in Project Management (CAPM)® och PMI® Project Management Professional (PMP)®.

   

  .

 

Pedagogisk metod

Utbildningens teoretiska ramverk är uppbyggd från tre hörnpelare:

 1. PMBOK® Guide, en global standard och ett ramverk för projektledning framtagen av Project Management Institute
 2. ISO 21500, en vägledande standard för projektledning framtagen av International Standards Organisation
 3. PRINCE2, en av världens mest använda projektmodeller, framtagen av brittiska Office of Government Commerce. Den definierar hur man praktiskt leder och genomför projekt.

 

Utbildningen är scenariobaserad. Inför kurstillfället kommer deltagarna att få ett verklighetsbaserat case, beskrivet på ca 3-5 sidor. Flertalet övningar under utbildningen kommer att utgå från detta scenario.

 

Utbildningen varvar omväxlande utbildningsmetod enligt teorierna för accelererade inlärningstekniker. Kursmomenten inkluderar:

 • Klassrumsföreläsning med visuella hjälpmedel
 • Pedagogiska övningar där kursdeltagarna får applicera teoretiska begrepp
 • Diskussionsövningar för att knyta teoretiska begrepp till kursdeltagarnas vardag
 • Individuella reflexionsövningar
 • Gemensam repetition med visuella övningar

 

Innehåll

Utbildningen spänner över tre dagar och delas upp i följande moduler:

 • Dag 1:
  • Introduction
  • Project Management Framework
  • Module 3: Stakeholder Management
  • Module 4: Scope Management
 • Dag 2:
  • Module 5: Time Management
  • Module 6: Cost Management
  • Module 7: Human Resource Management
  • Module 8: Quality, Communications, Procurement
 • Dag 3:
  • Module 9: Risk Management
  • Module 10: Integration Management – Executing, Monitoring, Controlling
  • Module 11: Prince2, Best Practices & Tools
  • Module 12: Recommendations and further studies

 

Självstudier

För att deltagarna ska nå utbildningsmålen krävs självstudier. Arkatay rekommenderar som ett minimum 10 timmar självstudier både före och efter kursen.


För att deltagarna ska nå utbildningsmålen krävs självstudier. Arkatay rekommenderar som ett minimum 10 timmar självstudier både före och efter kursen.

mån - fre 23 - 27Apr 2018

PRINCE2® Practitioner – 2017 edition Malmo

Arkatay erbjuder en kurs inom världens största projektmetodik PRINCE2. I kursen certifierar ni er i både PRINCE2 Foundation och PRINCE2 Practitioner.

5 dagar
26 000 KR / deltagare
(exklusive moms)
Kontakta

PRINCE2 är en skalbar metodik, och kan anpassas för små som stora projekt. Det är ett tydligt definierat ramverk med roller, ansvar, principer och processer som är lätta att ta till sig. PRINCE2 är öppet, flexibelt och växer snabbt. I vissa länder som England och Danmark är det nästan obligatoriskt som projektledare, på grund av krav från offentlig sektor.

 

KURSMÅL

Primära mål med kursen är:

 • Att bli certifierad PRINCE2 Foundation
 • Att bli certifierad PRINCE2 Practitioner

 

Sekundära mål med kursen är:

 • Att lära sig PRINCE2
 • Att lära av andra kursdeltagare
 • Att kunna applicera PRINCE2

 

INNEHÅLL

Bland annat följande innehåll kommer att ingå i kursen: 

 • Översikt
 • Principer
 • Teman
 • Processer
 • Förberedelser för certifiering
 • Testprov
 • PRINCE2 Foundation-certifiering
 • PRINCE2 Practitioner-certifiering

 

Innan kursen behöver förberedelsematerial läsas igenom, vilket kräver cirka 10-20 h. Under kursen är det kvällsarbete på 2-4 h/kursdag. Certifieringarna görs på plats och ingår i kurspriset. PRINCE2 Foundation är ett multiple choice-test med 75 frågor på 60 min och där det krävs 50% rätt för att klara det. PRINCE2 Practitioner tar 2,5 h och har 8 uppgifter med 10 frågor på varje, där det krävs 55% rätt för att bli godkänd. På denna certifiering får man ha boken med sig. För att skriva PRINCE2 Practitioner måste man vara godkänd på PRINCE2 Foundation.

 

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of Axelos Limited. All rights reserved. The Accredited Training Organization logo  is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of Axelos Limited. All rights reserved.


Kursen är mycket intensiv. För att vara redo inför examineringarna behövs ca 10 - 20 timmars förberedelser inför kurstillfället, samt under kursen självstudier på cirka 2 - 4 timmar per kväll.

tis - tor 13 - 15Nov 2018

PMP® Exam Prep Malmo

Arkatay erbjuder en förberedande Exam Prep-kurs för att certifiera dig som Project Management Professional (PMP)®. Kursen ger dig god överblick av de olika kunskapsområdena och processerna och förbereder dig för testet som hålls av Project Management Institute (PMI)®. PMP® är den mest erkända internationella certifieringen av projektledare och kräver dokumenterad erfarenhet.

3 dagar
15 000 kr / deltagare
(exklusive moms)
Kontakta

 

Efter deltagande i kursen och utförda självstudier ska kursdeltagaren:

 • Bli godkänd på PMP®-examen och bli en certifierad Project Management Professional®
 • Lära sig projektledningsverktyg och -tekniker
 • Identifiera starka och svaga kunskapsområden inför fortsatt utveckling och studier i projektledning

 

För att kursen ska passa fler erbjuder Arkatay två olika utföranden – helfart eller intensivkurs: 

 

PMP® EXAM PREP COURSE EXPRESS (3 DAGAR)

En intensiv 3-dagars PMP®-kurs, 7 timmar per dag. Det här kursupplägget passar dig som gärna tar in mycket ny kunskap på en gång och som snabbt vill ta din certifiering.

 

PMP® EXAM PREP COURSE (5 DAGAR)

En PMP®-kurs under en hel vecka, 7 timmar per dag. Det här upplägget passar dig som vill ha gott om tid på dig att ta in och befästa all kunskap som krävs för att klara certifieringen. 


Certifieringen ingår inte i kurspriset. Det kostar f.n. €465 att ta examen som PMI<sup>®</sup> ansvarar för. Anmälan och registrering görs via www.pmi.org
“För mig har kursen inneburit att jag nu har lättare för att se helheten i vad som utgör min profession, jag har befäst mina sedan tidigare existerande kunskaper, och jag känner mig därmed överlag som en säkrare projektledare. Ett av huvudsyftena med kursen är att ge deltagarna förutsättningarna inför att ta en PMP<sup>®</sup>-certifiering. Nu efter att ha genomfört kursen känner jag mig självsäker på att klara PMI<sup>®</sup>s certifieringstester.”
Pär Danielsson
Product Director, Simulation & Training platform
BAE Systems, C-ITS AB

mån - fre 19 - 23Nov 2018

PRINCE2® Practitioner – 2017 edition Malmo

Arkatay erbjuder en kurs inom världens största projektmetodik PRINCE2. I kursen certifierar ni er i både PRINCE2 Foundation och PRINCE2 Practitioner.

5 dagar
26 000 KR / deltagare
(exklusive moms)
Kontakta

PRINCE2 är en skalbar metodik, och kan anpassas för små som stora projekt. Det är ett tydligt definierat ramverk med roller, ansvar, principer och processer som är lätta att ta till sig. PRINCE2 är öppet, flexibelt och växer snabbt. I vissa länder som England och Danmark är det nästan obligatoriskt som projektledare, på grund av krav från offentlig sektor.

 

KURSMÅL

Primära mål med kursen är:

 • Att bli certifierad PRINCE2 Foundation
 • Att bli certifierad PRINCE2 Practitioner

 

Sekundära mål med kursen är:

 • Att lära sig PRINCE2
 • Att lära av andra kursdeltagare
 • Att kunna applicera PRINCE2

 

INNEHÅLL

Bland annat följande innehåll kommer att ingå i kursen: 

 • Översikt
 • Principer
 • Teman
 • Processer
 • Förberedelser för certifiering
 • Testprov
 • PRINCE2 Foundation-certifiering
 • PRINCE2 Practitioner-certifiering

 

Innan kursen behöver förberedelsematerial läsas igenom, vilket kräver cirka 10-20 h. Under kursen är det kvällsarbete på 2-4 h/kursdag. Certifieringarna görs på plats och ingår i kurspriset. PRINCE2 Foundation är ett multiple choice-test med 75 frågor på 60 min och där det krävs 50% rätt för att klara det. PRINCE2 Practitioner tar 2,5 h och har 8 uppgifter med 10 frågor på varje, där det krävs 55% rätt för att bli godkänd. På denna certifiering får man ha boken med sig. För att skriva PRINCE2 Practitioner måste man vara godkänd på PRINCE2 Foundation.

 

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of Axelos Limited. All rights reserved. The Accredited Training Organization logo  is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of Axelos Limited. All rights reserved.


Kursen är mycket intensiv. För att vara redo inför examineringarna behövs ca 10 - 20 timmars förberedelser inför kurstillfället, samt under kursen självstudier på cirka 2 - 4 timmar per kväll.

« Tidigare datum Senare datum »
PMP® Exam Prep
Kontakta

PMP® Exam Prep

Arkatay erbjuder en förberedande Exam Prep-kurs för att certifiera dig som Project Management Professional (PMP)®. Kursen ger dig god överblick av de olika kunskapsområdena och processerna och förbereder dig för testet som hålls av Project Management Institute (PMI)®. PMP® är den mest erkända internationella certifieringen av projektledare och kräver dokumenterad erfarenhet.

 

Efter deltagande i kursen och utförda självstudier ska kursdeltagaren:

 • Bli godkänd på PMP®-examen och bli en certifierad Project Management Professional®
 • Lära sig projektledningsverktyg och -tekniker
 • Identifiera starka och svaga kunskapsområden inför fortsatt utveckling och studier i projektledning

 

Kursen är tre intensiva dagar, 7 timmar per dag. Det här upplägget passar dig som gärna tar in mycket ny kunskap på en gång och som snabbt vill ta din certifiering. Kursen kräver förberedelser och arbete efter kursen. För att ta certifieringen tillkommer en kostnad på 555 USD (drygt 3 500 kr). 

 

Från PMI®s hemsida kan du ladda ner PMP Handbook, som innehåller allt du behöver veta för att anmäla dig, boka examenstillfälle m.m.

Datum och priser
3 dagar
08:30—16:30
21 timmar
15 000 kr
/deltagare
(exklusive moms)
5 dagar
08:30—16:30
35 timmar
20 500 kr
/deltagare
(exklusive moms)
Certifieringen ingår inte i kurspriset. Det kostar f.n. €465 att ta examen som PMI<sup>®</sup> ansvarar för. Anmälan och registrering görs via www.pmi.org
Anmäl
Project Management in Practice
Kontakta

Project Management in Practice

Arkatay erbjuder en praktiskt orienterad utbildning som vänder sig till personer som vill utvecklas inom projektledning, men som har ingen eller begränsad kompetens inom området.

 

Utbildningen vänder sig till personer som vill utvecklas inom projektledning, men som har ingen eller begränsad kompetens inom området. 

 

Förkunskapskrav:

 1. Minst tre års högskoleutbildning; eller
 2. Minst fem års arbetslivserfarenhet

 

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren:

 • kunna leda enkla projekt i deltagarens organisation,
 • förstå grunderna i och kunna applicera projektmetodiken PRINCE2, och kunna använda metodikens mallar och verktyg,
 • vara allmänbildad kring vilka olika kompetensområden och rekommenderade best practices som finns inom projektledning och ha en förståelse för personliga utvecklingsområden,
 • vara bekant med en global nomenklatur för projektledning enligt PMBOK® Guide och ISO 21500,
 • blivit introducerad för valbara kommande certifieringar såsom PRINCE2 Foundation, PMI® Certified Associate in Project Management (CAPM)® och PMI® Project Management Professional (PMP)®.

 

Pedagogisk metod

Utbildningens teoretiska ramverk är uppbyggd från tre hörnpelare:

 1. PMBOK® Guide, en global standard och ett ramverk för projektledning framtagen av Project Management Institute
 2. ISO 21500, en vägledande standard för projektledning framtagen av International Standards Organisation
 3. PRINCE2, en av världens mest använda projektmodeller, framtagen av brittiska Office of Government Commerce. Den definierar hur man praktiskt leder och genomför projekt.

 

Utbildningen är scenariobaserad. Inför kurstillfället kommer deltagarna att få ett verklighetsbaserat case, beskrivet på ca 3-5 sidor. Flertalet övningar under utbildningen kommer att utgå från detta scenario.

 

Utbildningen varvar omväxlande utbildningsmetod enligt teorierna för accelererade inlärningstekniker. Kursmomenten inkluderar:

 • Klassrumsföreläsning med visuella hjälpmedel
 • Pedagogiska övningar där kursdeltagarna får applicera teoretiska begrepp
 • Diskussionsövningar för att knyta teoretiska begrepp till kursdeltagarnas vardag
 • Individuella reflexionsövningar
 • Gemensam repetition med visuella övningar

 

Innehåll

Utbildningen spänner över tre dagar och delas upp i följande moduler:

 • Dag 1:
  • Introduction
  • Project Management Framework
  • Module 3: Stakeholder Management
  • Module 4: Scope Management
 • Dag 2:
  • Module 5: Time Management
  • Module 6: Cost Management
  • Module 7: Human Resource Management
  • Module 8: Quality, Communications, Procurement
 • Dag 3:
  • Module 9: Risk Management
  • Module 10: Integration Management - Executing, Monitoring, Controlling
  • Module 11: Prince2, Best Practices & Tools
  • Module 12: Recommendations and further studies

 

Självstudier

För att deltagarna ska nå utbildningsmålen krävs självstudier. Arkatay rekommenderar som ett minimum 10 timmar självstudier både före och efter kursen.

Datum och priser
3 dagar
08:30—16:30
21 timmar
15 000 kr
/deltagare
(exklusive moms)
För att deltagarna ska nå utbildningsmålen krävs självstudier. Arkatay rekommenderar som ett minimum 10 timmar självstudier både före och efter kursen.
Anmäl
Leading SAFe® 4.0 Exam Prep
Kontakta

Leading SAFe® 4.0 Exam Prep

 Arkatay offers a two-day SAFe certification course that will show you how to successfully scale Agile principals across your organization by utilizing Lean thinking practices and Product Development Flow techniques. 

 

 WHO -  you and anyone who wants to learn how to deliver value from Agile teams working together.

 WHY - world of product delivery is changing and we need to adapt.

WHAT - proven, experience based, method for product delivery of Scaled Agile.

HOW - upbeat, workshop, hands on delivery led by Michael Nir - renowned  keynote presenter and facilitator.

 

 In this SAFe Certification Course You will learn

 • How to lead an enterprise Agile transformation;
 • To apply Lean thinking techniques at the Team, Program and Portfolio levels;
 • To apply Lean, Agile and Product Development Flow principles to improve productivity, employee engagement, time to market and quality;
 • How to infuse Agile into your entire organization – not just your IT department;
 • How to create Agile Release Trains that align the efforts of Agile and non-Agile teams to create greater stakeholder value;
 • To encourage collaboration across all the layers of your organization to enable teams to deliver complex cross-functional features in 10-12 week increment;
 • To improve the communication and focus of your organization’s Agile implementation;

 

Note! Upon taking the two-day Scaled Agile Framework Course, you are eligible to complete the SAFe certification exam to earn your SAFe Agilist (SA) certification. The cost of the exam is included in your course tuition. 

 

About the trainer

Michael Nir - President of Sapir Consulting US LLC - PMP, Scaled Agile Consultant - has been helping organizations overcome business challenges and achieve their potential for over 16 years. He is passionate about Gestalt theory and practice, which complements his civil and industrial engineering background (M.Sc. and B.Sc.) and contributes to his understanding of individual and team dynamics in business. Michael has authored best-sellers on Influencing, Agile, Teams, and Leadership. His experience includes significant know-how in the telecoms, hi-tech, banking, R&D environments and petrochemical and infrastructure industries. He develops creative and innovative solutions in Agile project and product management, process improvement, leadership, and team building.

Michael has presented in North America, Europe and Asia.

For a recent list of speaking and presentation engagements: https://sapir-cs.com/michael-nir/

Datum och priser
2 days
08:30—16:30
14 timmar
12 000 kr
/deltagare
(exklusive moms)
SAFe certification exam is included in the price.

PRINCE2® Practitioner – 2017 edition
Kontakta

PRINCE2® Practitioner – 2017 edition

**
OBS prishöjning från och med kurstillfället med start 2017-10-09. Boka din utbildning före 2017-08-31 och få en plats för det gamla priset, 22 000 kr ex moms.
**

Arkatay erbjuder nu en kurs inom världens största projektmetodik PRINCE2®. I kursen certifierar ni er i både ® Foundation och ® Practitioner. Kursen är på fem intensiva dagar med kvällsarbete, och efter kursen har man skrivit båda certifieringarna. 

 

PRINCE2® (Projects in Controlled Environments 2) är en processdriven projektledningsmetodik som utvecklades av OGC i England – samma organisation som var med och tog fram bl.a. ITIL®. PRINCE2® är en av de största projektmetodikcertifieringarna i världen med över 600 000 certifierade, varav cirka 250 000 certifierade som PRINCE2® practitioners.

 

PRINCE2 är en skalbar metodik, och kan anpassas för små som stora projekt. Det är ett tydligt definierat ramverk med roller, ansvar, principer och processer som är lätta att ta till sig. PRINCE2® är öppet, flexibelt och växer snabbt. I vissa länder som England och Danmark är det nästan obligatoriskt som projektledare, på grund av krav från offentlig sektor.

 

KURSMÅL

Primära mål med kursen är:

 • Att bli certifierad PRINCE2® Foundation
 • Att bli certifierad PRINCE2® Practitioner

 

Sekundära mål med kursen är:

 • Att lära sig PRINCE2®
 • Att lära av andra kursdeltagare
 • Att kunna applicera PRINCE2®

 

INNEHÅLL

Bland annat följande innehåll kommer att ingå i kursen: 

 • Översikt
 • Principer
 • Teman
 • Processer
 • Tailoring
 • Förberedelser för certifiering
 • Testprov
 • PRINCE2® Foundation-certifiering
 • PRINCE2® Practitioner-certifiering

 

Innan kursen behöver förberedelsematerial läsas igenom, vilket kräver cirka 10-20 h. Under kursen är det kvällsarbete på 2-4 h/kursdag. Certifieringarna görs på plats och ingår i kurspriset. PRINCE2® Foundation är ett multiple choice-test med 60 frågor på 60 min och där det krävs 55% rätt för att klara det. PRINCE2® Practitioner tar 2,5 h och har 46 uppgifter totalt 68 möjligapoäng, där det krävs 55% rätt för att bli godkänd. På denna certifiering får man ha boken med sig. För att skriva PRINCE2® Practitioner måste man vara godkänd på PRINCE2® Foundation.

 

Kursen hålls på svenska. Allt matieral, inklusive examen, är på engelska

 

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of Axelos Limited. All rights reserved. The Accredited Training Organization logo  is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of Axelos Limited. All rights reserved.

Datum och priser
5 dagar
08.30 - 16.30
32 timmar
22 000 kr
/deltagare
(exklusive moms)
Kursen är mycket intensiv. För att vara redo inför examineringarna behövs ca 10 - 20 timmars förberedelser inför kurstillfället, samt under kursen självstudier på cirka 2 - 4 timmar per kväll.
Anmäl
PMI-ACP® Exam Prep
Kontakta

PMI-ACP® Exam Prep

Arkatay erbjuder en intensiv examensförberedande kurs riktad mot examinering enligt Project Management Institutes (PMI)® agila certifiering - PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®. Certifieringen är metodneutral, även om flera olika metoder, som t.ex. Scrum, XP och Kanban berörs. Fokus ligger istället på de agila principer som ligger till grund för samtliga agila metoder.

 

Efter deltagande i kursen och utförda självstudier ska kursdeltagaren:

 • Bli godkänd på PMI-ACP®-examen och bli en Agile Certified Professional®
 • Lära sig agil teori, verktyg och best practices
 • Identifiera starka och svaga kunskapsområden inför fortsatt utveckling och studier i projektledning

 

PMI-ACP® EXAM PREP COURSE (2 DAGAR)

En intensiv 2-dagars PMI-ACP®-kurs, 7 timmar per dag. Det här kursupplägget passar dig som gärna tar in mycket ny kunskap på en gång och som snabbt vill ta din certifiering. Kursen hålls internt hos företag och skräddarsys på begäran. Ett vanligt upplägg är att göra den som en 1-dags påbyggnadskurs för de som redan tagit en Scrum Master-certifiering.

Datum och priser
2 dagar
08:30–16.30
14 timmar
12 000 kr
/deltagare
(exklusive moms)
Certifieringen ingår inte i kurspriset. Det kostar f.n. €415 att ta examen som PMI<sup>®</sup> ansvarar för. Anmälan och registrering görs via www.pmi.org

CAPM® Exam Prep
Kontakta

CAPM® Exam Prep

Arkatay erbjuder en förberedande Exam Prep-kurs för att certifiera dig som Certified Associate in Project Management (CAPM)®. Kursen ger dig god överblick av de olika kunskapsområdena och processerna och förbereder dig för testet som hålls av Project Management Institute (PMI)®. CAPM<sup>®</sup> är den mest erkända internationella certifieringen av juniora projektledare och passar dig som är i början av din karriär som projektledare.

 

Efter deltagande i kursen och utförda självstudier ska kursdeltagaren:

 • Bli godkänd på CAPM<sup>®</sup>-examen och bli Certified Associate in Project Management<sup>®</sup>
 • Lära sig projektledningsverktyg och -tekniker
 • Identifiera starka och svaga kunskapsområden inför fortsatt utveckling och studier i projektledning

 

För att kursen ska passa fler erbjuder Arkatay två olika utföranden - helfart eller intensivkurs: 

 

CAPM EXAM PREP COURSE EXPRESS (3 DAGAR)

En intensiv 3-dagars CAPM<sup>®</sup>-kurs, 7 timmar per dag. Det här kursupplägget passar dig som gärna tar in mycket ny kunskap på en gång och som snabbt vill ta din certifiering.

 

CAPM EXAM PREP COURSE (5 DAGAR)

En CAPM<sup>®</sup>-kurs under en hel vecka, 7 timmar per dag. Det här upplägget passar dig som vill ha gott om tid på dig att ta in och befästa all kunskap som krävs för att klara certifieringen. 

Datum och priser
3 dagar
08:30—16:30
21 timmar
15 000 kr
/deltagare
(exklusive moms)
5 dagar
08:30—16:30
35 timmar
20 500 kr
/deltagare
(exklusive moms)
Certifieringen ingår inte i kurspriset. Det kostar f.n. €250 att ta examen som PMI ansvarar för. Anmälan och registrering görs via www.pmi.org

Varför vi gör vad vi gör - våra värderingar

Arkatays syfte är att i en föränderlig värld hjälpa våra kunder maximera affärsvärde genom projektframgång. Vi menar att det viktigaste vi kan göra är att öka våra kunders egen förmåga inom projekthantering, utifrån varje kunds specifika förutsättningar och utmaningar.

Vi strävar efter att vara det naturliga valet för svenska företag som vill förhöja sin förmåga till projektframgång. Detta uppnår vi genom att vara en attraktiv arbetsplats för medarbetare som ständigt vill utveckla både sig själva och våra kunder och arbeta för att alltid överträffa våra kunders förväntningar.

Utmärkande prestation

Kvalitén på vårt arbete och det vi levererar ska alltid leda till att våra kunder vill arbeta med oss om och om igen. Denna strävan styr hur vi arbetar, hur vi rekryterar samt hur vi mäter och följer upp vårt arbete.

Insikt

En självkännedom som individ och som bolag är grunden till all förbättring. Såväl inom bolaget som i våra leveranser har vi en uttalad förväntan på samtliga att bidra med både positiv och konstruktiv återkoppling, på kollegor, på bolaget och på det utförda arbetet.

Välmående

Vi prioriterar välmående eftersom vi anser detta vara en förutsättning för framgång och för att kunna leverera med utmärkande prestation. Detta gäller såväl våra medarbetare som våra kunder och leverantörer.

Delaktighet

När vi levererar gör vi det som bolag och vi anstränger oss för att våra kunder ska få utväxling på vår samlade kompetens och erfarenhet. Internt har vi full transparens och uppmanar debatt och ifrågasättande, det är så vi får nytta av våra olikheter.

Vad gör oss bättre? Det är hur vi gör det!

 

Allt vi gör handlar om projektframgång

 

 

Vi samlar projektledare och utbildare som älskar projekt och som har såväl teoretisk expertis inom projekthantering som lång praktisk erfarenhet bakom sina titlar. Människor som strävar efter att vara bäst och som samtidigt är ödmjuka nog att inse att detta kräver kontinuerlig utveckling, av sig själv, sin kompetens och sitt arbetssätt. Precis som ni har vi höga ambitioner och vi vill se er nå projektframgång – varje gång.
För att på bästa sätt kunna hjälpa er spänner vi från det rent operationella till det strategiska, från individ till organisation och från projekt till program- och portföljnivå. Vår utveckling sker i samverkan med branschorganisationer och med våra kunder och vi är stolta över att genom åren ha byggt upp en nöjd kundskara inom skilda områden såsom telekom, tillverkningsindustri, luftfart, läkemedelsindustri, akademin och offentlig sektor.
Vi kommer alltid att verka för projektledning som ett unikt och branschöverskridande kompetensområde och för ett projektsverige som ständigt förbättrar sin förmåga till projektframgång. Projekthantering är vår kärnverksamhet. Ärligt talat är det vår enda verksamhet. Vi lägger all vår tid på att arbeta med, tänka på, diskutera, effektivisera och förbättra hur man arbetar med projekt. Det är det vi gör bäst och vi gör det för att hjälpa våra kunder nå projektframgång – så att ni kan vara bäst på det ni gör bäst.

Våra medarbetare kan hjälpa dig

stefan_axelsson_bw_102x102
Stefan Axelsson
Stefan Axelsson
Projektledningskonsult och partner Introduktion

Erfaren projektledare med ledorden målmedvetenhet, kvalitetsmedvetenhet, kommunikation och team building. Balanserar kvalitet med affärsnytta – rätt nivå på kvalitetsmålen utifrån kravbilden.

jonas_denvall_bw_102x102
Jonas Denvall
Jonas Denvall
Projektledningskonsult och partner Introduktion

PMP-, ITIL- och Scrum Master-certifierad projektledare med vass verbal förmåga och brinnande intresse för processer och människor.

Johanna Fransson
Johanna Fransson
Johanna Fransson
Projektledningskonsult Introduktion

Tydlig och fokuserad projektledare med ett smittande engagemang och stort intresse för kommunikation och förändringsledning. Johanna har tolv års erfarenhet av digitalisering och verksamhetsutveckling inom offentlig sektor.

Mattias Georgson Petrén
Mattias Georgson Petrén
Mattias Georgson Petrén
Projektledningskonsult Introduktion
lars_berglund_bw_102x102
Lars Guttorp
Lars Guttorp
Projektledningskonsult, partner och VD Introduktion

Lars är övertygad om att extraordinära resultat börjar med motiverade och inspirerade medarbetare och projektdeltagare. Genom att sätta människorna i fokus och sträva efter att kombinera struktur med kreativitet är hans ambition att skapa förutsättningar för detta i samtliga åtaganden där han kan påverka utkomsten.

Henrik Hagerblad
Henrik Hagerblad
Henrik Hagerblad
Projektledningskonsult Introduktion

Projektledare PMP med 20 år erfarenhet som agerar huvudprojektledare, interimschef och processledare hos våra kunder i stora projekt såsom affärssystemsbyten.
Henrik var mellan 2013 och 2016 projektledare från ax till limpa hos en av våra kunder med 100+ butiker, då man införde Microsoft Dynamics Ax 2012 i hela sin verksamhet. Sedan Juli 2016 är Henrik Interim Director Global IT hos en av våra kunder med verksamhet i Sverige, USA, Frankrike och Indien. Våra kunder anlitar också Henrik för att genomföra upphandlingar, outsourcing och för kvalitetssäkring av sina egna projekt.

Kajsa Holst
Kajsa Holst
Kajsa Holst
Projektledningskonsult Introduktion

Kajsa är en PRINCE2 Practitioner-certifierad projektledningskonsult, med över tolv års erfarenhet av att arbeta såväl nationellt som internationellt med målinriktade projekt inom försäljning och ledarskap. Hennes erfarenhet av arbete med människor, även i krävande miljöer såsom utredning av asylfall, har gett henne ovärderliga insikter kring arbete i olika kulturella sammanhang.

anders_kjollerstrom_bw_102x102
Anders Kjöllerström
Anders Kjöllerström
Projektledningskonsult och partner Introduktion

Analytisk och kommunikativ PMP-certifierad projektledare med erfarenhet främst inom controlling, organisationsutveckling och business intelligence. Anders brinner för att göra komplexa processer enkla och överskådliga.

Fredrik Naversten
Fredrik Naversten
Fredrik Naversten
Projektledningskonsult Introduktion
Håkan Olsson
Håkan Olsson
Håkan Olsson
Projektledningskonsult Introduktion

Passionerad specialist på att få projektverksamhet att leverera rätt sak på rätt sätt. Kunskapen om hur hämtad från gedigen implementationserfarenhet, certifieringar och nätverk inom coaching, projekt, program, portfölj och deras integration i en verksamhet.

jan_raaschou_bw_102x102
Jan Raaschou
Jan Raaschou
Projektledningskonsult Introduktion

Jan är en PRINCE2- och ITIL-certifierad projektledare med över 20 års erfarenhet som linjechef, projektledare och programledare, främst inom IT och telekom. Inom Arkatay arbetar Jan med försäljning, projekthantering och som konsult.

katarina_reychman_bw_102x102
Katarina Reychman
Katarina Reychman
Projektledningskonsult Introduktion

Driven och kommunikativ PRINCE2-certifierad projektledare med bakgrund inom försäljning, online-marknadsföring och internationellt arbete för bland andra Världsbanken och FN.

marten_van_rheinberg_bw_102x102
Mårten van Rheinberg
Mårten van Rheinberg
Projektledningskonsult och partner Introduktion

PMP-, PRINCE2-, PMI-ACP- och ITIL-certifierad projektledare med god kommunikativ förmåga och lång erfarenhet inom webb och marknadsföring. Engagerad, säker och lugn ledare som snabbt sätter sig in i nya utmaningar.

Johanna Rise
Johanna Rise
Johanna Rise
Social Media Manager Introduktion
joakim_sandberg_102x102
Joakim Sandberg
Joakim Sandberg
Kundvård och försäljning Introduktion

Social och engagerad person som brinner för att skapa nya relationer. På Arkatay har Joakim ansvar för bearbetning av nya kunder, inleda kontakt och finna intressenter som är i behov av Arkatays kompetenser.

hans_serebrink_102x102
Hans Serebrink
Hans Serebrink
Projektledningskonsult Introduktion

Med en kombination av teknisk kompetens, ledarskap, affärsekonomi och mjuka värden hjälper Hans sina kunder att nå sina mål inom strategi, ledarskap, förändringsarbete och projekthantering.

klas_skogmar_bw_102x102
Klas Skogmar
Klas Skogmar
Projektledningskonsult och partner Introduktion

PMP-, ITIL Expert-, PRINCE2-, PMI-ACP- och Scrum Master-certifierad projektledare. Energisk och social entreprenör, med strategier och visioner i centrum.

albertina_sparrhult_102x102
Albertina Sparrhult
Albertina Sparrhult
Projektledningskonsult Introduktion

Albertina har en gedigen teknisk bakgrund från Data/IT/Spel-industrin och över sju års praktisk erfarenhet av agil utveckling. Hon brinner för innovation och sunt ledarskap.

Fairooz Tamimi
Fairooz Tamimi
Fairooz Tamimi
Projektledningskonsult Introduktion

Fairooz är en certifierad Project Management Professional (PMP) och PRINCE2 Practitioner med internationell erfarenhet. Hennes passion är projekt, processer och förändring.

Senaste från vår blogg

Informationssäkerhet, projekt och människor

Man ser dagligen artiklar på olika forum om informationssäkerhet. Vad kan det begreppet egentligen omfatta? Enkelt uttryckt är det vad det låter som, information som man vill hålla säker. Enklast är att relatera till bankkontonummer, kontokortsnummer och annan stöldbegärlig information. Det vet vi redan att man skall vara ytterst försiktig med. Men kände ni till …

läs mer »
Postat den :15 december, 2015
Taggar :

Senaste nyheter

2017-04-18

Internationell god praxis för projektledning

FRUKOSTSEMINARIUM  Datum: 10 maj 2017Tid: 7.30 frukost, 8.00 – 9.00 presentationVärd: Arkatay ConsultingPlats: Södra promenaden 53, Malmö   Vi kommer under seminariet att prata om internationell god praxis för projektledning och hur standarderna och ramverken hänger ihop – och kompletterar varandra.     För anmälan och mer information, kontakta Jan Raaschou via mail jan@arkatay.com eller telefon 0721-616971.   Intresserad? …

2017-04-11

Välkommen i gänget, Hans!

  Hans Serebrink är civilingenjören som genom åren haft olika roller som t ex projektledare, chef, VD samt delägare i ett management konsultbolag. De senaste sex åren har Hans, som utvald representant från Skandinavien, kört ett stort globalt ledarskapsprogram för Siemens, vilket han har gjort på ett mycket framgångsrikt sätt.   Hans har tidigare tagit certifieringarna Celemi Solution Provider, JTI och …

2017-03-23

Frukostseminarium om framtida lönsamhet vid Fusioner +

    Tid: 30 mars klockan 07.30 – 09.00 Plats: Adelgatan 9, Malmö   Traditionellt arbete med mergers and acquisitions realiserar långt ifrån alla synergier. Genom bl a tydlig strategi, strukturerad projektledning och engagerande talent management går det att öka värdet vid fusioner betydligt. Även långt efter att en fusion traditionellt ”stängs”, finns det fortfarande  …

Våra kunder & projekt

SedermeraAtosDuniLimeESSAcandoSysavLMG

Våra kunder

Vår utveckling sker i samverkan med våra kunder och vi är stolta över att genom åren ha byggt upp en nöjd kundskara inom skilda områden såsom telekom, tillverkningsindustri, luftfart, läkemedelsindustri, akademin och offentlig sektor. 

Se alla kunder

Utvalda projekt

Allt vi gör fokuserar på projektframgång men inom den nischen är vi stolta över att ha en rik variation på de uppdrag vi utför. Vi har hos några av Sveriges största bolag fått förtroende att agera metodstöd i anpassningen till agil projektledning, förbättra intressenthantering och projektuppstarter, minimera resursskingring, hantera strategisk kompetensförsörjning, etablera projektkontor och analysera behovet av portföljhantering.

 

Det är också våra projektledare som de senaste åren har lett och levererat projekt kring global omstöpning av IT-miljö, etablering av koncernövergripande BI-lösningar, införande av ny budgetprocess och ekonomisystem, internationell verksamhetsintegration och en rad andra initiativ med stor komplexitet och högt strategiskt värde. Det är då vi kommer som allra bästa till vår rätt.

lars_puppet_bw_1200x444venn2_bw_1200x444high_five_bw_1200x444audience_bw_1200x444jonas_lecture_bw_1200x444participants_bw_1200x444venn_bw_1200x444

Kontakta oss